Gardensoftaniquetil's portal

Temat: Zdolność kredytowa
Zdolność podmiotu gospodarczego do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminie ustalonym między dwoma stronami, a więc między kredytobiorcą a kredytodawcą-czyli bankiem nazywana jest zdolnością kredytową. Przed zawarciem umowy kredytowej bank musi sprawdzić zdolność kredytową podmiotu gospodarczego, gdyż posiadanie jej jest kluczowym warunkiem uzyskania kredytu. W celu zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy bank dokonuje analizy zdolności kredytowej. Może dokonać jedenej z trzech możliwych:
1. Analizy ilościowej, polegającej na ustaleniu wysokości i stabilność uzyskiwanych dochodów.
2. Analizy jakościowej, która jest analizą dokonywaną na podstawie cech jakościowych kredytobiorcy, w tym:
a)cech osobowych klienta, takich jak: wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, sytuację mieszkaniową i majątkową, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód itp.
b)rozwoju współpracy klienta z bankiem, w tym: czasu związania klienta z bankiem, korzystania przez niego z innych kredytów oferowanych przez bank i terminowości spłat zaciągniętych przez niego zobowiązań oraz kształtowanie się historii jego rachunku.
c)ryzyka wynikającego z transakcji kredytowej, na który wpływ mają: kwota kredytu, długość okresu kredytowania, udział własny klienta oraz jakość proponowanych zabezpieczeń.
3. Analizy punktowej, która polega na punktowej ocenie cech ilościowych i jakościowych kredytobiorcy.

Przy ocenie zdolności kredytowej banki wyliczają kwotę tzw. dochodu dyspozycyjnego- wolnego dochodu powstającego poprzez pomniejszenie wysokości uzyskiwanego dochodu o obciążenia finansowe takie, jak np. koszt utrzymania nieruchomości, raty zobowiązań kredytowych, pożyczki w zakładzie pracy, składki na ubezpieczenie, alimenty.
Masz jednak wybór . Zdolność tą możesz obliczyć w banku wraz z doradcami, lub możesz zrobić to sam, nie ruszając się z domu, gdyż na wielu portalach internetowych znajdziesz specjalny kalkulator kredytowy, który pozwoli Ci obliczyć Twoją zdolność kredytową. Dla banku nie ma większego znaczenia źródło uzyskiwanych dochodów, istotna jest po prostu stabilność tych dochodów. Zatem np. o kredyt hipoteczny mogą ubiegać się zarówno osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, jak i ci, którzy zarabiają pieniądze na podstawie umów o dzieło czy zlecenie oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Przeciętna polska rodzina, 4-osobowa, z miesięcznym dochodem 3,5 tys. zł (bez obciążeń finan.), największy kredyt złotowy dostałaby dzisiaj w banku Pekao. Może tam pożyczyć 298 tys. zł.
Kryzys wpłynął na warunki udzielania kredytów przez banki, a zdolność kredytowa Polaków spadła . Należy pamiętać jednak , że zdolność kredytowa zależy też od waluty, w jakiej jest udzielony kredyt.


Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1157