Gardensoftaniquetil's portal

Temat: UAZ 469 B
Witam prowadze hurtownie z częściami do Uaza i róznych radzieckich pojazdów.
Zapraszam.


Adres:

Ul. 3-go maja 85
37-500 Jarosław
woj. Podkarpackie
(ulica wylotowa w kierunku Przemyśl, za stacją paliw STATOIL, w dawnym biurowcu JARLANU)

Kontakt:

tel./fax. 0-16-621 6045
tel. 0-16-621 2535

Może ktos potrzebuje czesci to na pewno przyda sie moja informacja
Źródło: forumsamochodowe.biz/viewtopic.php?t=5637Temat: Udzielenie zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Jednostka Wojskowa 1872
76-200 Słupsk
ul. Bohaterów Westerplatte 44
W następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 01. 04. 2008r. Jednostka Wojskowa 1872 zawarła umowę na:

Część I zamówienia: Dostawę części zamiennych do samochodów ciężarowych
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
STARKOP
L. Kucharski & B. Płaczkiewicz – Sp. jawna
27-200 Starachowice
Al. Wyzwolenia 74 c
Wartość netto : 73.550,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych)
brutto : 89.731,00 zł ( osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych)
Uzasadnienie wyboru wykonawcy
Do wykonania zamówienia (Nr 03/2008 cz. I) wpłynęło 7 ofert. Oferta nr 7 na podstawie kryterium oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów oraz spełniła warunki określone w SIWZ i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zam. publicznych z późn. zmian. została wybrana przez zamawiającego

Część II zamówienia: Dostawa części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i osobowo-terenowych
.Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
,, TRANS – SERWIS”
Dariusz Sosnowski
85-451 Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 207 – 209
Wartość netto: 33.499,00 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
brutto: 40.868,78 zł (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem 78/100 złotych)
Uzasadnienie wyboru
Do wykonania zamówienia (Nr 03/2008 cz. II) wpłynęły 4 oferty. Oferta nr 4 na podstawie kryterium oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów oraz spełniła warunki określone w SIWZ i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zam. publicznych z późn. zmian. została wybrana przez zamawiającego

Część III zamówienia: Dostawa części zamiennych do samochodów UAZ
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
,, TRANS – SERWIS”
Dariusz Sosnowski
85-451 Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 207 – 209
Wartość netto:16.553,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote)
brutto: 20.194,66 zł (dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 66/100 złote
Uzasadnienie wyboru
Do wykonania zamówienia (Nr 03/2008 cz. III) wpłynęły 2 oferty. Oferta nr 1 na podstawie kryterium oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów oraz spełniła warunki określone w SIWZ i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zam. publicznych z późn. zmian. została wybrana przez zamawiającego

Część IV zamówienia: Dostawa części zamiennych do samochodu
Mercedes 290 GD
Pomorska Hurtownia Motoryzacyjna
„PHM” Spółka z o.o.
70-107 Szczecin
ul. Milczańska 30A
Wartość netto: 7.741,00 zł (siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych)
Brutto: 9.444,02 zł (dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery 02/100 złote)
Uzasadnienie wyboru
Do wykonania zamówienia (Nr 03/2008 cz. IV) wpłynęły 4 oferty. Oferta nr 2 na podstawie kryterium oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów oraz spełniła warunki określone w SIWZ i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zam. publicznych z późn. zmian. została wybrana przez zamawiającego

Część V zamówienia: Dostawa wybranych akcesoriów do samochodów
P.P.H. ,, Makro – Hurt”
76-200 Słupsk
ul. E. Orzeszkowej 2
Oferta złożona na część V zamówienia
Wartość netto : 35.510,48 zł ( trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć 48/100 złotych)
brutto : 43.322,78 zł ( czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa 78/100 złote)
Uzasadnienie wyboru
Do wykonania zamówienia (Nr 03/2008 cz. V) wpłynęło 6 ofert. Oferta nr 6 na podstawie kryterium oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów oraz spełniła warunki określone w SIWZ i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zam. publicznych z późn. zmian. została wybrana przez zamawiającego

DOWÓDCA

/-/ cz. p.o płk dypl. Dariusz Górniak
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2884


Temat: PN zakup części zamiennych do poj. UAZ, Mercedes i przyczep
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Szanowni Państwo !

W związku z prowadzeniem przez 9 Rejonowe Warsztaty Techniczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na na dostawę części zamiennych do pojazdów: UAZ 469B, MERCEDESA 290 GD i PRZYCZEP: D-46, D-08 , Zamawiający informuje:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową na Załącznik nr 1A/ Części zamienne do pojazdu UAZ 469B firmy:
Firma Handlowo -Usługowo-Produkcyjna
„OLMOT” Jerzy OLECH
UL. 15-go Grudnia 12
78-320 Połczyn Zdrój
z ceną końcową brutto: 45 854,92 zł.

b) Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową na Załącznik nr 1B/ Części zamienne do Mercedesa 290GD firmy:
„Autoserwice” Sp. z o.o.
66-015 Przylep
ul 22 lipca 86b

z ceną końcową brutto: 39 724,06 zł.

c) Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową na Załącznik nr 1C/ Części zamienne do przyczep: D-46, D-08 firmy:
„AB” Sklep Motoryzacyjny
Danuta Bieniaszewska
ul. Zacisze 16
65-775 Zielona Góra
z ceną końcową brutto: 53 863,00 zł.


2. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Firma „AB”
Sklep Motoryzacyjny
Danuta Bieniaszewska
ul. Zacisze 16
65-775 Zielona Góra

Firma Handlowo -Usługowo-Produkcyjna
„OLMOT” Jerzy OLECH
UL. 15-go Grudnia 12
78-320 Połczyn Zdrój
MOTORPOL
Sławomir Falkowski
ul. Traugutta 2
53-900 Lubin

Mirosław Wróbel Sp. z o.o
Autoryzowany Dealer Mercedes Benz
ul. Klecińska 155
54-411 Wrocław

“TRANSTECH”
Maria HELM, Michał HELM Sp. jawna
ul. Grunwaldzka 207-209
85-451 Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi
“POLMOZBYT JELCZ”
Spółka Akcyjna
ul Wrocławska 10
55-220 Jelcz –Laskowice

„Autoserwice” Sp. z o.o.
66-015 Przylep
ul 22 lipca 86b

P.H.U. „TRANS-SERWIS”
Dariusz SOSNOWSKI
Ul. Grunwaldzka 207-209
85-451 Bydgoszcz

Pomorska Hurtownia Motoryzacyjna
„PHM” Spółka z o.o.
70-107 Szczecin
ul. Milczańska 30A

TARMOT
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Ul. Wierzbowa 113
62 – 081 Wysogotowo

MIRAND
A. Jaranowski, E. Dzikowski
ul. Zacisze 16
65-775 Zielona Góra

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Punktacja łączna załącznika nr 1A:
- Firma „OLMOT” – 100 pkt.
- Firma” AB” – 95 pkt.,
- Firma” P.H.U TRANS -SERWIS” – 94pkt.,
- Firma” TARMOT” – 93 pkt.,
- Firma „MIRAND” – 83 pkt.
Punktacja łączna załącznika nr 1B:
- Firma „Autoserwice ” – 100 pkt.
- Firma „OLMOT” – 72 pkt.
- Firma „AB” – oferta odrzucona;
- Firma : „MOTORPOL” – 75 pkt.;
- Firma :” Mirosław WRÓBEL Sp. z o. o” – 64 pkt.;
- Firma :” Pomorska Hurtownia Motoryzacyjna” – 78 pkt.

Punktacja łączna załącznika nr 1C:
- Firma” AB” – 100 pkt.,
- Firma” TRANSTECH” – 70 pkt.;
- Firma” POLMOZBYT JELCZ” – oferta odrzucona
- Firma „MIRAND” – 99 pkt.

4. Oferty odrzucone

Oferta na załącznik nr: 1 B– Części zamienne do Mercedesa 290GD złożona przez firmę : “AB” Sklep Motoryzacyjny Danuta Bieniaszewska ul. Zacisze 16 65-775 Zielona Góra
Oferta przedstawiona przez w/wym. firmę w załączniku nr 1B nie była zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), gdyż nie wypełniono następujących pozycji: cena jednostkowa netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto.

Oferta firmy: Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi
“POLMOZBYT JELCZ” Spółka Akcyjna, ul. Wrocławska 10, 55-220 Jelcz –Laskowice w całości.
Oferta cenowa oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego zostały podpisane przez osoby do tego nie uprawnione. (dokumenty zostały podpisane przez dwóch prokurentów, natomiast z KRS wynika, że do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu wraz z prokurentem)
KIEROWNIK

ppłk Dariusz CHODUKIEWICZ
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3590